مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه کردستان
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه دارالفنون قزوین / معدل 14
 • 1370 تا 1373
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه آموزشکده فنی تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  بنیادمسکن انقلاب اسلامی کردستان
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر فنی

  توضیحات: نظارت بر احداث بیش از 200 پروژه طرح مقاوم سازی مسکن روستایی

https://.com