مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1373
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 14.36

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۷۵ تا اسفند ۱۳۸۴
  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  مهندسی شیمی/ مدیر تولید

  توضیحات: مشاغلی همچون
  دبیر اجرایی نظام پیشنهادات : استقرار نظام پیشنهادات در سطح سازمان
  کارشناس برنامه ریزی و هدایت تولید : بهینه سازی ، تدوین و مستندسازی فرایندهای تولیدی و طراحی سامانه اطلاعات کنترلی محصولات
  و مسئولیت راه اندازی چند پروژه صنعتی در داخل و خارج از کشور بصورت ماتریسی در مقاطع مختلف برعهده داشته ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com