مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی حقوق
    گرایش قضایی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com