مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی نقشه برداری
  /دانشگاه تهران / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس زبان انگلیسی و ریاضی و شیمی دبیرستان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیتهای محیط زیستی
 • فعالیتهای اجتماعی همچون کار با کودکان کار و زنان سرپرست خانوار
 • علاقه مند به حوزه های ادبی و هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com