مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد EMBA
  گرایش مدیریت استراتژیک /دانشگاه آزاد / معدل 16.32
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  /دانشگاه صنعت آب و برق تهران - دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گرما گستر فردان
  مهندسی برق/ کنترل کیفیت
 • خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  گلشن نور
  مهندسی برق/ نصب و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی

دانش تخصصی

 • مهارتهای کار با رایانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارتهای کار با رایانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com