مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  دکتری پزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم پزشکی ایران

افتخارات

 • 1388
  رتبه 616 کنکور سراسری
 • 1388
  رتبه 616 کنکور سراسری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فیتنس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اینترن
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اینترن
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com