مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 15.98

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت راه سازی ایران
  مالی و حسابداری/ حسابرسی اجرایی
 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت محورسازان اروند پارسیان
  مالی و حسابداری/ حسابرسی مالیاتی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه پارسیان تشریفات سامان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مائده شقایق رضوان
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آکام سازه جاوید
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه حسابرسی و حسابداری میانبر
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  مجموعه ورزشی رفاهی برادران محبی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  تالار پذیرایی برادران محبی
  مالی و حسابداری/ مدیریت تالار
https://.com