مختصری از من

بعنوان کسی که هم اکنون تا مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته ام؛ همواره به امر تدریس و آموزش به شدت علاقه مند بوده ام و در ارائه ی کنفرانس های کلاسی، حداکثر توانم را به کار می برده ام؛ این ویژگی در مورد اینجانب نیز هم چنین مورد تایید اساتیدم بوده است.
ضمنا از سال 1392 تا کنون به آموزش شنا مشغول بوده ام.هم چنین در موسسه آموزش زبان انگلیسی به مدت کوتاهی به امر تدریس پرداختم.
در مجموع با توجه به تواناییهایم ، تدریس درس "زبان انگلیسی" بعنوان واحد تئوری و "رشته شنا" و " آمادگی جسمانی" بعنوان واحدهای عملی مورد علاقه ام می باشند.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش مربیگری تربیت بدنی /دانشگاه الزهرا مشهد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش شنا در کلاس فوق برنامه دانشگاه حکیم سبزواری
 • 1395
  همکاری با واحد تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص برگزاری کلاس آموزشی شنا بعنوان مربی در سال 94 همکاری با واحد پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 92
 • 1395
 • 1394
  همکاری با واحد تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری و تشکیل کلاس آموزشی شنا
 • 1392
  آموزش شنا در مجموعه های تفریحی و آموزشی مشهد مقدس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com