مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شهرسازی
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه تهران / معدل 16.91
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مهندسین شهرسازی و معماری رند
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس
 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه آموزشی پردیس کیمیافکر
  مدرس دوره آمادگی آزمون ارشد شهرسازی

  توضیحات: مدرس دوره های مبانی نظری معماری و شهرسازی وتحلیل فضاهای شهری

ابزار و نرم افزار

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com