مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی داخلی /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 16

ابزار و نرم افزار

 • مها
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com