مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری
  گرایش سنجش از دور /دانشگاه خاوران
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه شهرداری مشهد / معدل 13.62

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت عمرانی ابنیه گستر آساک
  مهندسی عمران/ معماری/ مشاور و مهندس نقشه بردار
 • بهمن ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  آزاد
  فروشنده و مسئول فروشگاه

  توضیحات: کار با نرم افزار های حسابداری...وآشنا با روشهای جلب مشتر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدرک رایانه کار درجه دو
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • مدرک شبکه و اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مدرک رایانه کار درجه یک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی بصورت معمول در محیط دانشگاه
دانش تخصصی
 • مدرک رایانه کار درجه دو
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • مدرک شبکه و اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مدرک رایانه کار درجه یک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
https://.com