مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه گلستان / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تدریس

زبان

 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com