مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد پژوهش هنر
  /دانشگاه ازاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه فروش در شركت ساختماني و هولدينگ نخل ايرانيان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com