مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه ایت الله املی/دانشگاه کار / معدل 16
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه دانشگاه کار / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  فولاد ماشین نکا
  مدیر کنترل و تضمین کیفیت
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزمایشگاه همکار بردنا
  مدیر فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت

دانش تخصصی

 • 1. گواهینامه iso9001/18001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3. گواهینامه بازرسی جوش
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 4. ازمون های استاندارد ایمنی و عملکردومصرف انرژی وسایل بردتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 5. تخمین عدم قطعیتاندازه گیری با نرم افزارGUM WORK bench
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 1. گواهینامه iso9001/18001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3. گواهینامه بازرسی جوش
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 4. ازمون های استاندارد ایمنی و عملکردومصرف انرژی وسایل بردتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 5. تخمین عدم قطعیتاندازه گیری با نرم افزارGUM WORK bench
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com