مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش آ . پ پیش دبستان و دبستان /دانشگاه علامه طباطبائی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
  مسئول دپارتمان هویت ایرانی - اسلامی
 • دی ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدیریت آموزش های تخصصی و آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
  مسئول دپارتمان علوم تربیتی

  توضیحات: برگزاری دوره ها و کارگاه های مرتبط با گروه رشته علوم تربیتی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شیرخوارگاه حضرت رقیه (س)
  همیار گفتار درمانگر
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انجمن علمی دانشجویی آ. پ دانشگاه علامه طباطبائی
  دبیر

  توضیحات: برترین انجمن در حوزه آموزش
  جایزه ویژه هیئت داوران و انجمن شایسته تقدیر.

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مسئول اتاق همکاری های بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی
  رابط بهزیستی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علامه طباطبائی
  کارشناس آموزش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله با موضوع: روش های فعال تدریس و تاثیر آن بر آموزش/کنفرانس بین المللی علوم انسانی

پروژه ها

 • 1395
  جشنواره فجر دانشگاه علامه طباطبائی
  مسئول اجرایی
 • 1395
  جشنواره رویش درون دانشگاهی
  دبیر اجرایی
 • 1394
  جشنواره تابستانی حکمت دانشگاه علامه طباطبائی
  مسئول مالی
 • 1394
  جشنواره حرکت دانشگاه علامه طباطبائی
  هماهنگی و پشتیبانی

افتخارات

 • 1395
  کارشناس مورد اعتماد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • 1393
  عضو برتر کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه علامه طباطبائی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • آموزشی
 • تدریس
 • امور اجرایی
 • فرهنگی
 • ستادی
 • و....

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گفتار درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های آموزشی و کسب گواهی شرکت در دوره
 • مهارت های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی دوره 66 ساعته تربیت مربی دانشگاه علامه طباطبائی
 • بسته زمین ما و آنچه در آن است .
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره تربیت مربی مهد توسط مولف بسته زمین ما و آنچه در آن است.
 • موسیقی درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در کارگاه موسیقی درمانی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت دموکراتیک کلاس درس به روش tet
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی مدرس دکتر آمنه عالی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • فرزند پروری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره فرزند پروری با تدریس دکتر احمد برجعلی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • درمان اختلالات یادگیری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره درمان اختلالات یادگیری دکتر سعیدی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • قص گویی خلاق
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • فلسفه آموزی به کودکان (تفکر انتقادی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره از دانشگاه علامه طباطبائی
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی مدرس : دکتر جعفر پور
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • روزنامه نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره روزنامه نگاری خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره خبر نویسی خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی مدر:دکتر نعمتی
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی/مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی/ مدرس : دکتر نعمتی
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش های فعال تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی/مدرس:دکتر ملکی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی و تسلط
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: 'گواهی شرکت در دوره آموزشی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: گوتهی شرکت در دوره آموزشی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
دانش تخصصی
 • گفتار درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های آموزشی و کسب گواهی شرکت در دوره
 • مهارت های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی دوره 66 ساعته تربیت مربی دانشگاه علامه طباطبائی
 • بسته زمین ما و آنچه در آن است .
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره تربیت مربی مهد توسط مولف بسته زمین ما و آنچه در آن است.
 • موسیقی درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در کارگاه موسیقی درمانی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت دموکراتیک کلاس درس به روش tet
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی مدرس دکتر آمنه عالی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • فرزند پروری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره فرزند پروری با تدریس دکتر احمد برجعلی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • درمان اختلالات یادگیری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره درمان اختلالات یادگیری دکتر سعیدی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • قص گویی خلاق
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • فلسفه آموزی به کودکان (تفکر انتقادی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره از دانشگاه علامه طباطبائی
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی مدرس : دکتر جعفر پور
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • روزنامه نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره روزنامه نگاری خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره خبر نویسی خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی مدر:دکتر نعمتی
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی/مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی/ مدرس : دکتر نعمتی
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش های فعال تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی/مدرس:دکتر ملکی
https://.com