مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش علوم باغبانی /دانشگاه تهران / معدل 15
https://.com