مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم گریم سینمایی
  گرایش هنر /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت حمل نقل بین المللی هویار ترابر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازاریابی
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت حمل نقل بین المللی هویار ترابر
  مسئول دفتر/ منشی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت رادکاران
  مسئول دفتر/ اسناد - منشی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت حمل و نقل بین المللی هویار ترابر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازاریابی

  توضیحات: به علت دانشجو بودن قطع همکاری شد.

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت حمل و نقل بین المللی خیام ترابر
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر- منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول منشی گری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول منشی گری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com