مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد / معدل 15.96
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آموزشکده فنی امام خمینی آباده - روزانه / معدل 15.58
 • 1380 تا 1382
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پتروشیمی انتخاب
  سخت افزار و شبکه/ مسئول IT
 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  موسسه دریا ساحل
  سخت افزار و شبکه/ مسئول IT
 • فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت صفاسازه پارسیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

دانش تخصصی

 • MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com