مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه ازاد اسلامی سیرجان / معدل 17.2
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه ازاد اسلامی شیراز / معدل 14.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله با عنوان پیش بینی حلالیت پلی کاپرو لاکتون(pcl) در سامانه دو جزئی دی اکسید کربن-استون با استفاده از شبکه عصبی که به مجله مدلسازی در مهندسی ارسال شده و هم اکنون در مرحله داوری است. تحقیق در زمینه عوامل تاثیر گذار بر حلالیت پلی کاپرو لاکتون(pcl) در سامانه دو جزئی دی اکسید کربن-استون با استفاده از شبکه عصبی و نرم افزار متلب که این مقاله نیز در مرحله ویرایش است.
 • 1394
  شرکت در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی با دو مقاله با عنوان های Study of heat flux in Heat Exchangers by using ZnO Nano fluid و Investigation of exit waste water from Petrochemical.

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • comsol
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com