مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA
  گرایش استراتژیک /دانشگاه ازاد واحد نهران غرب / معدل 16
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور / معدل 14.19

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  کلینیک ارتوپدی فنی آشیل
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  آزمایشگاه مکانیک خاک
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه برنامه های office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com