مختصری از من

علاقه مند به کار تیمی در حوزه ی تخصصی اقتصاد و انرژی و محیط زیست.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
  گرایش اقتصاد انرژی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17.75
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد کشاورزی
  /دانشگاه دانشگاه منابع طبیعی رامین خوزستان / معدل 15.4

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اقتصاد انرژی

ابزار و نرم افزار

 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • STATA
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اقتصاد انرژی
https://.com