مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی الكتروتكنيك
  گرایش برق قدرت /دانشگاه آزاد اسلامى / معدل 12.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com