مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شمال آمل / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی(والیبال)
 • اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تکنسین برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین برق
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc مقدماتی و پیشرفته
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تکنسین برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین برق
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc مقدماتی و پیشرفته
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com