مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه دانشگاه اصفهان / معدل 16
 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم و تحقیقات / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  Protocol for Isolation, Screening, and Cultivation of Asphaltene-Degrading Microorganism Part of the series Springer Protocols Handbooks pp 1-11
 • 1389
  مقاله Asphaltene biodegradation using microorganisms isolated from oil samples چاپ شده در ژورنال FUEL
 • 1388
  پوستر با عنوان جداسازی و ارزيابی ميکروارگانيسم های مناسب جهت تجزيه رسوب آسفالتين در ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی

پروژه ها

 • 1389
  بررسي فني امکان پذيري جداسازي و ارزيابي ميکروارگانيسم هاي مناسب جهت حذف رسوب آسفالتين از ميدان درود
  همکار طرح

  توضیحات: کارفرما: امور تحقیق و توسعه شرکت نفت فلات قاره

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: Molecular Genetics Techniques

ابزار و نرم افزار

 • Response Surface Methodology
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: Molecular Genetics Techniques
https://.com