مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد بجنورد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مشاور مهبان سازه تدبیر
  مهندسی برق/ ناظر تاسیسات

  توضیحات: ناظر تاسیسات پروژه های :الموت توان-سنداژمهر-نبرد پی-ساروج بالار-ایران سابله-جهاد نصر-اسکان سازه-تونل شار-آذین اسکان-فیرون سازه-عمران سوله

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت مشاور عالیه امکو
  مهندسی برق/ ناظر تاسیسات

  توضیحات: ناظر تاسیسات پروژه های:8500 واحدی هسا،گرداور،فرهنگیان،ماهان بتن فرزانگان،بیمارستان شریعتی،نزاجا

 • تیر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  مهندسی برق/ ناظر تاسیسات

  توضیحات: ناظر تاسیسات پروژه های مسکن مهر هشتگرد

 • تیر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  اموزش وپرورش شهرستان شیروان
  مهندسی برق/ هنرآموز برق

  توضیحات: تدریس دروس برقی

ابزار و نرم افزار

 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک: درجه دو از فنی و حرفه ای بجنورد
https://.com