مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش صنعتی مالی /دانشگاه ارشاد دماوند / معدل 16.05
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه ارشاد دماوند / معدل 18.09

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت توژرنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار- کارشناس فروش

  توضیحات: توانایی انجام سند زنی- مغایرت بانکی-خزانه-بیمه و مالیات حقوق-ارزش افزوده- معاملات فصلی- حسابداری انبار- حسابداری فروش و...

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معلمی کودکان
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • تسلط به خزانه داری و مغایرت بانکی و حسابداری انبار و خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده و حسابداری حقوق و دستمزد (بیمه و مالیات)و انجام کلیه امور مالی اعم از سند و مغایرت حساب و گزارش گیری و..... و حسابداری فروش (فاکتور و قرارداد و سفارش و وصول مط
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ecell , word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم تینه و شار
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم سرافراز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک PET
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معلمی کودکان
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • تسلط به خزانه داری و مغایرت بانکی و حسابداری انبار و خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده و حسابداری حقوق و دستمزد (بیمه و مالیات)و انجام کلیه امور مالی اعم از سند و مغایرت حساب و گزارش گیری و..... و حسابداری فروش (فاکتور و قرارداد و سفارش و وصول مط
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com