مختصری از من

من مدرک ICDL1 و ICDL2 را از فنی و حرفه ای دارم. تا حدودی بیشتر کارها از دستم بر میاید. مدرک نقشه کشی از فنی و حرفه ای را دارا هستم. دو سال سابقه کار در کمیته امداد را هم دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه موسسه آموزش عالی مهرآیین بندر انزلی / معدل 17.3
 • 1338 تا 1391
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی / معدل 14.55

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۰
  کمیته امداد امام خمینی
  مالی و حسابداری/ کمکهای مردمی / صندوق

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نقشه کشی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ICDL2
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com