مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت اندیشه راه کمال
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

  توضیحات: مسئول واحد خزانه داری - کنترل تنخواه گردانها - محاسبه و تهیه و تنظیم لیستهای بیمه و مالیات - تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - صدور کلیه سندهای حسابداری - انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد شرکت و امور مربوط به تسویه حساب پرسنل

 • مهر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶
  شرکت میکرون الکترونیک (بازرگانی )
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: انجام امور مربوط به خزانه داری و حقوق و دستمزد شرکت - صدور فاکتورهای فروش - تهیه لیستهای بیمه و مالیات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره صفر تا صد مالیات ( پرشین حساب )
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالی ( سازمان مدیریت صنعتی ایران )
 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش همکاران سیستم
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری در محیط مجازی با استفاده از نرم افزار سپیدار ( مرکز آموزش حسابداران خبره )
 • نرم افزار مالی تدبیر
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت اندیشه راه کمال
 • نرم افزار رافع
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت میکرون الکترونیک
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد اکسل در حسابداری ( مرکز آموزش حسابداران خبره )

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره صفر تا صد مالیات ( پرشین حساب )
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالی ( سازمان مدیریت صنعتی ایران )
 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه
https://.com