مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد پیشوا واحد ورامین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  مدرسه دارالفنون
  منابع انسانی و آموزش/ مدرسه
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  گسترش سبز
  سخت افزار و شبکه/ نیروی اجرایی

  توضیحات: کار خانه صبا باطری . کارخانه پخش کاله . مدارسه غیر انتفاعی. دارو سازی ابو ریحان

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  بیمه ایران
  مسئول دفتر/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Html
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com