مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی حقوق قضایی
  /دانشگاه لارستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  آبادراهان پارس
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری

پروژه ها

 • 1391
  آبادراهان پارس
  مدیر اداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • رایانه کار درجه 1و 2و icdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه کار درجه 1و 2و icdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com