مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی شيمي
  گرایش محض /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  تخفيفان
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شينا سازه
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  سكو ايرانيان
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  سپنتا ابزار ايرانيان
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  سينا طب
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  قلم چي
  منابع انسانی و آموزش/ دبير شيمي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  تدريس شيمي در كانون فرهنگي آموزشي قلم چي
 • 1388
  تدريس در كانون فرهنگي آموزشي قلم چي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تيم استاني شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های شرکت های مختلف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SharePoint Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان كردي
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های شرکت های مختلف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SharePoint Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com