مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش معماری سیستم های کامپیوتری /دانشگاه کارون / معدل 19.02

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آموزشگاه شریف صدر
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس دوره های فنی و حرفه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  تدریس دوره های ICDL و نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP (R-S &T)
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP (R-S &T)
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com