مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آراد اسلامی واحد آبادان / معدل 17.39

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اتوکد.word,...
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com