مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1388 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 12

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com