مختصری از من

مهسا سیاوش فارغ التحصیل رشته روانشناسی در طول دوره چهار ساله تحصیل بنده مشغول به گذراندن دوره های کارورزی و مشاوره و شرکت در کلاس های آموزشی و کارگاه ها بودم به همین جهت اینجانب قادر به فعالیت در حوزه های مشاوره و راهنمایی میباشد

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش کودکان استثنائی /دانشگاه الزهرا

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله با عنوان خودباوری
 • 1394
  مقاله با عنوان خودباوری

پروژه ها

 • 1395
  میزان عزت نفس در دانشجویان متاهل و مجرد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در دوره های کارورزی و کارگاه های روانشناسی و مشاوره شرکت در بحث ها وانجمن های روانشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مشاوره و راهنمایی به خانواده ها و افراد
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناس
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره و راهنمایی به خانواده ها و افراد
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناس
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com