مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مالی
  گرایش بانکداری /دانشگاه تهران
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 18.1
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هلدینگ آواپزشک
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد سرمایه گذاری

  توضیحات: همکاری با وزارت بهداشت، بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های وابسته در ارزیابی اقتصادی طرح های بیمارستانی، تجهیزاتی و...
  مشاوره های اقتصادی- سرمایه گذاری (غیربورسی)

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  تکفا
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد ارزیابی مالی

  توضیحات: ارزیابی مالی طرح/ پروژه های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی
  نظارت مالی به اجرای طرح های دانش بنیان

 • شهریور ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  سرمایه گذاری بهمن
  مالی و حسابداری/ کارشناس بازار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • بهینه سازی سبد سهام با استفاده از مدل Mean-CVaR با رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن (پایان نامه کارشناسی ارشد) شناسایی عوامل موثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار (مقاله- مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران-1394)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Excel MACRO programing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشکده آمار
 • برنامه نویسی ++C
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشکده آمار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com