مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1376
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  بازاریابی و فروش/

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com