مختصری از من

روحیه بالای مشارکتی , مسئولیت پذیری و مشتری مداری از جمله عوالی است که تا کنون باعث موفقیت و جلب رضایت مدیران , همکاران و همچنین مشتریان شده است. تعهد کاری به من اجازه نمیدهد مسائل شخصی را دلیلی برای کوتاهی در انجام وظایفم بدانم .از کار تیمی و کمک به همکارانم که باعث پیشبرد بهتر اهداف سازمان شود احساس رضایت میکنم .و همواره به دنبال پیشرفت شغلی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد / معدل 15.75
 • 1386 تا 1389
  دیپلم نظری
  گرایش علوم تجربی / معدل 17.88

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  دفتر پیشخوان دولت
  مسئول دفتر/ کارشناس پذیرش بیمه تکمیلی
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  بیمه ایران
  مسئول دفتر/ کارمند بیمه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی سیاه قلم (پرتره) و مداد رنگی
 • پیاده روی و کوه پیمایی.دوچرخه سواری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com