مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد اقتصاد نظري
  گرایش اقتصاد نظري /دانشگاه فيروزكوه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت حمل و نقل بين المللي دنيابار
  كارشناس بازرگاني
 • بهمن ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۰
  شركت حمل و نقل بين المللي دنيا باز
  كارشناس بازرگاني

پروژه ها

 • 1386
  فاز ١٢ عسلويه
  كارشناس بازرگاني و حمل و نقل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com