مختصری از من

_ دارای روابط عمومی خوب
_ روحیه و انگیزه بالا در کار
_ روحیه کار تیمی
_ استعداد در یادگیری
آشنا به Office، کامپیوتر، Excel، اينترنت می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت بازرگانی داپرزه ایرانیان
  فروشنده و حسابدار
 • خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  سما کامپیوتر
  فروشنده و تکنسین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با زبان انگلیسی در حد آشنایی مقدماتی
https://.com