مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش تحليل سيستم ها /دانشگاه آزاد كرمانشاه / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت تهران جنوب
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه
 • مهر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  شركت پارس بیتومین
  مهندسی صنایع/ مسئول تحقیق و توسعه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • محیط زیست-ارتباطات خارجی-هنر -سینما-

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار مدیریت پروژه
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار مدیریت پروژه
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com