مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 15.55
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشکده دولتی امام علی (ع) / معدل 14.65

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام )
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی ، انبار و اموال

  توضیحات: تهیه گزارش های مالی و دیگر اطلاعات ممیزی مالی و مالیاتی.
  تهیه تمام اسناد و مدارک/نامه دفاع و ارتباطات دیگر مربوط به حسابرسی مالیاتی.
  رعایت و کنترل مقررات مالیاتی مختلف برای پوشش خطرات بالقوه در درآمد.
  تهیه و ارسال تمام گزارشات و اظهارنامه های مالیاتی.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا - فوتبال - موزیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • استانداردهای حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استانداردهای حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com