مختصری از من

به عنوان شخصی که به صورت حرفه ای در زمینه مدیریت فروش و بازاریابی فعالیت می نمایم، بسیار علاقمند و مشتاق هستم تا دانشو تخصص خودرا با سازمان شما به اشتراک گذاشته و از تجربیات ارزشمند شما بهره ببرم. برخی از ویژگی های بارز شخصیتی اینجانب خودانگیختگی و توانایی حل تعارض و حل مسئله و مسئولیت پذیری بالاست که در موفقیت های اینجانب اثر داشته است.

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  جیلران موتور( گروه GBG)
  بازاریابی و فروش/ سرپرست پشتیبانی فروش
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  اطلس خودرو(گروه GBG)
  بازاریابی و فروش/ سرپرست برنامه ریزی فروش
 • آبان ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۹
  طرفه نگار
  نرم افزار/ مدیر کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه
 • مرداد ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۳
  گستره نگار
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر بازاریابی و فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس اصول و مبانی کار با کامپیوتر تدریس انواع نرم افزارها تدریس برنامه نویسی C,C++, ..

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردها و آیین نامه های خدمات پس از فروش خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • kia sales 10 step
  100% Complete
  عنوان مدرک: kia sales 10 step
 • geely sales8 step
  100% Complete
  عنوان مدرک: geely sales8 step
 • one year MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MBA

ابزار و نرم افزار

 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردها و آیین نامه های خدمات پس از فروش خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • kia sales 10 step
  100% Complete
  عنوان مدرک: kia sales 10 step
 • geely sales8 step
  100% Complete
  عنوان مدرک: geely sales8 step
 • one year MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MBA
https://.com