مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد یادگار امام (ره) / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: Plc Step7 300-400 مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • simatic manager
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • proshow producer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: Plc Step7 300-400 مجتمع فنی تهران
https://.com