مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه زند شیراز
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی مهندسی شیراز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اداره ورزش و جوانان استان فارس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت مفید راهبر فارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مربی امداد و نجات کودکان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربی گری از انجمن امداد و نجات وصال
 • گویندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی کامل به نرم افزارهای مجموعه آفیس و نرم افزار های جامع حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربی امداد و نجات کودکان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربی گری از انجمن امداد و نجات وصال
 • گویندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com