مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر
  /دانشگاه جامع علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
  مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
  رئیس امور اداری، آموزش و رفاه
 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
  مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران
  مسئول دفتر قائم مقام
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
  مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  سازمان نظارت بر بخش خصوصی اتوبوسرانی
  رئیس دفتر مدیر عامل

پروژه ها

 • 1395
  طراحی و تولید پرتال اداره کل هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
  مدیریت و نظارت بر پروژه
 • 1392
  طراحی و تولید پرتال اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
  مدیریت و نظارت بر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی صفحات وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بودجه ریزی عملیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین برنامه عملیاتی شهرداری تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح جامع شهرداری تهران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدل های سلامت و فساد اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: Programming Fundamentals
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی صفحات وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بودجه ریزی عملیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین برنامه عملیاتی شهرداری تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح جامع شهرداری تهران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدل های سلامت و فساد اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com