مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش اموال /دانشگاه شرکت سهامی بیمه ایران
 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم بازاریابی
  /دانشگاه مرکز آموزشی علمی و کاربردی واحد 31 / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت خدمات بیمه ای پشتوانه آینده سازان
  بیمه های اتومبیل
 • مرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت خدمات بیمه ای حامی اعتماد آینده
  بیمه های اتومبیل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارزیابی خسارت جانی در بیمه های شخص ثالث
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن حرفه ای بیمه
 • بازاریابی تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IMQ

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای استان تهران
دانش تخصصی
 • ارزیابی خسارت جانی در بیمه های شخص ثالث
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن حرفه ای بیمه
 • بازاریابی تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IMQ
https://.com