مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه بصیر / معدل 17.55

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خصوصی
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی و حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com