مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد بوشهر / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کارورز سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه
 • 1392
  کاراموز پست 63/132 علیشهر

پروژه ها

 • 1393
  تحلیل و بررسی شبکه 33 شینه با نرم افزار Digsilent Power factory

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پیاده روی
 • موسیقی
 • کتاب خوانی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره عیب یابی ماشین های الکتریکی
 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ژنراتور
 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره عیب یابی کابل
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ابزار دقیق
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنايي با اصول ابزار دقيق
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنايي با اصول نقشه خواني و علائم استاندارد ( ( PID;amp&PFD
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره زبان انگلیسی مقدماتی

ابزار و نرم افزار

 • Digsilent Power factory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره عیب یابی ماشین های الکتریکی
 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ژنراتور
 • مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره عیب یابی کابل
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ابزار دقیق
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنايي با اصول ابزار دقيق
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنايي با اصول نقشه خواني و علائم استاندارد ( ( PID;amp&PFD
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره زبان انگلیسی مقدماتی
https://.com