مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 16.85

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  آب معدنی دارا
  صنایع غذایی/ مدیر کنترل کیفیت
 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت زرفام تهران
  صنایع غذایی/ کارشناس کنترل کیفیت

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: پروانه مسئول فنی کنترل کیفیت آب معدنی
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه هزینه های کیفیت COQ
 • ISO 22000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: GMP

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: پروانه مسئول فنی کنترل کیفیت آب معدنی
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه هزینه های کیفیت COQ
 • ISO 22000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: GMP
https://.com